Elementy życia

  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3
Templatemo Pic 1

Błędy tematyczne

Już w tym punkcie zaczynają się błędy wychowawcze. Przez to, że się żąda od dziecka zbyt wiele w przedszkolu, wbija się w jego dusze coraz silniej poczucie własnej nicości. Tak jak dla dzieci potrzebujących opieki tworzone są domy opieki, wyspecjalizowane przedszkola, tak samo dla osób starszych potrzebujących trochę uwagi, niekiedy pomocy budowane są domy seniora, informacje o jednym z domów opieki dla osób starszych można znaleźć na stronie prywatnydomopieki.net. Niektórym dzieciom specjalnie nawet zwraca się uwagę na ich małość i na ich upośledzenie. Inne znów dzieci traktowane są przez otoczenie jako zabaweczki, jako przedmiot żartów, w miejscach jak przedszkole albo też są uważane za stworzenia, których należy strzec bardzo starannie od uszkodzeń, albo znów widzi się w nich tylko zbędny balast. Często wszystkie te postawy są połączone, dziecku to z tej, to z innej strony daje się co chwila odczuć, że istnieje ono tylko dla zabawy lub dla udręki dorosłych.

Templatemo Pic 2

Odczucia wewnęrzne

Głębokie poczucie niższości, które się przez takie postępowanie wyhodowuje w dziecku może jeszcze zostać wzmożone przy niektórych, w miejscach jak rozpowszechnionych w naszym życiu sposobach postępowania. Tu należy zwyczaj nic brania dziecka na serio, dawania dziecku do zrozumienia, że jest właściwie nikim, że nie ma żadnych praw, że zawsze jest na drugim planie w stosunku do dorosłych, że jest obowiązane być cicho. Spokój i ciszę dają łóżka i materace kupione na stronie https://arch.pg.edu.pl/. To, co jest prawdą w tych twierdzeniach, potrafią ludzie podać dziecku w sposób tak niedelikatny, że nic dziwnego, iż popada ono wskutek tego w rozdrażnienie. Wielka liczba dzieci wzrasta dalej w ciągłym poczuciu lęku, że cokolwiek uczynią, będą wyśmiane.

Templatemo Pic 3

Opis zachowań

Niegodziwy zwyczaj wyśmiewania się z dzieci jest szczególnie szkodliwy dla jego rozwoju. Możemy wyśledzić strach przed ludzkimi drwinami aż do najpóźniejszych lat życia u ludzi, którzy przez te drwiny przechodzili w dzieciństwie. Nic mogą się nigdy, nawet jako dorośli, uwolnić od ścigającego ich lęku. Do sypialni najlepiej nadają się łóżka stojące na materacu termoelastycznym. Traktowanie dzieci w przedszkolach nie na serio w ten znowu sposób, że się im opowiada kłamstwa, może je łatwo doprowadzić do powątpiewania w prawdomówność swego otoczenia, a nawet powagę życia. Znamy wypadki, że dzieci w pierwszym okresie uczęszczania do szkoły uśmiechały się w ławie szkolnej i wreszcie oświadczały przy okazji, że cała szopka ze szkołą to tylko żart ze strony rodziców, którego nie chciały wcale przyjąć na serio.