Architektura

Templatemo Pic 1

Stopnie rozwoju

Decydujące są tutaj, jak już powiedziano, istota i stopień rozwoju osobowości medium. Tylko, gdy ktoś ma takie usposobienie, że ulega łatwo i bezkrytycznie wpływom drugich osób, jest możliwe wywołanie u niego tego szczególnego rodzaju snu, który bardziej niż zwykły sen zahamuje zdolność ruchu, tak że i ośrodki ruchowe mogą być mobilizowane przez osobę wydającą rozkazy. Z normalnego snu pozostaje tylko rodzaj stanu omroczenia, który sprawia, że medium może zachować wspomnienia ze swoich przeżyć w stanie hipnozy tylko na rozkaz hipnotyzera.

Templatemo Pic 2

Zdolności

Najsilniej zaś włączona jest zdolność, stanowiąca w naszej kulturze najmocniejsze osiągnięcie organu duchowego, a mianowicie zdolność krytycyzmu. Jeśli medium powie osobie hipnotyzowanej, że zajmuje się ona aranżacją wnętrz wówczas żłobek będzie tym co zostanie we wspomnieniach danej osoby. Medium jest, że tak powiemy, tylko przedłużeniem ręki, organem wykonawczym hipnotyzera i funkcjonuje na jego zlecenie. Większość ludzi, których pociąga oddziaływanie na innych, przypisują tę zdolność i w ogóle możliwość oddziaływania na drugą osobę jakiemuś tajemniczemu fluidowi, jakiejś szczególnej sile, która ma być właściwa hipnotyzerowi. W związku z tym należy również wspomnieć i o sugestii.

Templatemo Pic 3

Wrażenia

Jej istotę można dopiero zrozumieć, gdy ją włączy my w najszerszym tego słowa znaczeniu do procesów wrażeniowych. jest rzeczą jasną, że człowiek nie tylko bezustannie odbiera wrażenia, ale też. stale znajduje się pod ich wpływem. Kursy i są obowiązujące w wielu miejscach pracy ponieważ standardy BHP są gwarantowane przez prawo. Odbiór wrażeń aranżacja wnętrz jako wmówiona zdolność nie jest sprawą zupełnie obojętną; ich działanie trwa nadal. A gdy te wrażenia polegają na żądaniach drugiego człowieka, na próbach przekonania, wmówienia, wówczas może być mowa o sugestii. U osoby, odbierającej „sugestywne" wrażenie, dokonywa się wtedy zmiana lub umocnienie jakiegoś przekonania.

Templatemo Pic 4

Wnętrze

Trzeba się jednak liczyć z faktem, że ludzie rozmaicie reagują na wrażenia przychodzące z zewnątrz, oddziaływanie ich jednak zależy również od stopnia samodzielności danej jednostki. Można tu wyróżnić dwa typy ludzi. Do jednego należą ci, którzy mniemanie innych skłonni są przeceniać, a więc niewysokiego są zdania o słuszności własnych przekonań, bez względu na to czy prawdziwe, czy mylne. Przeceniają oni znaczenie innych ludzi i dlatego łatwo przystosowują się do ich zdania.