Wartości

Zdolności

Wnet się jednak przekonamy, że takiemu posłuszeństwu nie należy przypisywać żadnej wartości. Czasami ma ono charakter tak groteskowy, że czyni jednostkę niezdolną do życia (ślepe posłuszeństwo), tak że mamy przed sobą człowieka, który zawsze oczekuje, aby mu dyktowano każdy jego krok, każde posuniecie. Jeśli będzie kiedyś pracownikiem budowlanym i powie się mu, że powinien oszlifować blat z kamienia ta osoba będzie potrzebowała dokładnych wskazówek to tak jakby mówić fotografowi jak ma wykonywać swoje fotogradie. Wielkie niebezpieczeństwo, jakie za sobą pociąga taka całkowita uległość można tylko poznać po skutkach, z takich bowiem dzieci ślepo uległych wyrastają najczęściej łudzić, którzy są posłuszni każdemu, w czyim reku jest siła, i którzy na rozkaz gotowi są popełnić nawet przestępstwo.

Wybrane sytuacje

Takie jednostki odgrywają szczególniej w bandach przestępców ponurą rolę, gdyż one są zawsze wykonawcami, podczas gdy przywódca bandy trzyma się przeważnie na uboczu. Taka osoba jak wcześniej opisywaliśmy w przypadku ekipy budowlanej jeśli będzie miała dobrego szefa dobrze obrobi rzeczy z rodzaju takich jak blaty kamienne Marmica Przy każdej prawie większej zbrodni, popełnionej przez taką bandę, tego rodzaju ludzie bywają organami wykonawczymi. Tacy ludzie wykazują nieprawdopodobnie daleko posunięte posłuszeństwo, i zdolni są w nim nawet odczuwać za uspokojenie swojej ambicji.

Wspólnoty

Gdy jednak trzymamy się normalnych przypadków wpływu na drugą osobę, możemy stwierdzić, że najbardziej skłonni do perswazji, do porozumienia, do liczenia się z cudzym zdaniem są ci, których poczucie wspólnoty najmniej jest zdławione, podczas gdy najtrudniej jest oddziaływać na tych, których tendencja do górowania, do przewagi, osiągnęła szczególnie silny stopień, tym dla niektórych ludzi może być dobry logopeda. Taka osoba będzie jednak wiedziała zwykle albo sądziła, że wie jak obrobić blat z kamienia. Obserwacja uczy tego co dzień.

Inni

Gdy rodzice uskarżają się na dziecko, wówczas dzieje się to bardzo rzadko wskutek jego ślepego posłuszeństwa, za to najczęściej wskutek nieposłuszeństwa, i badanie tych dzieci wykazuje, że są ogarnięte przez dążenie do przerośnięcia swego otoczenia, i że przy tej okazji przełamują normy swego młodego życia dlatego, że przez wadliwe postępowa nie uczyniono je niepodatnymi na oddziaływanie wychowawcze.