Osobowość

Sugestywnosć

Tacy ludzie są niezwykle podatni na sugestie na jawie i w hipnozie. Inny typ człowieka przyjmuje wszystko, co przychodzi z zewnątrz, jako obrazę osobistą, uważa tylko swoje zdanie za słuszne, i bez względu na prawdę czy fałsz odrzuca wszystko, cokolwiek mu przynosi inny człowiek. Nawet prezenty w postaci nowych rolet okiennych. Oba typy odznaczają się poczuciem słabości, i drugi typ właśnie wskutek słabości nie może ścierpieć przyjęcia czegokolwiek od innych. W tej kategorii przeważnie spotykamy się z ludźmi, którzy łatwo wpadają w konflikty i często żywią w głębi duszy przekonanie, że sami jakoby są specjalnie podatni na sugestię, płynącą od innych ludzi gdy ktoś im mówi, że rolety i żaluzje Baz Art są piękne nie oponują i się zgadzają zawsze.

Sugestie

Ale to przekonanie rozdmuchują tylko w sobie po to aby nie stać się podatnymi na sugestię, tak że z takimi ludźmi w ogóle trudno jest dojść do jakiegokolwiek porozumienia. Coś takiego jak podarowane rolety Teraz już łatwo nam będzie zrozumieć, że dzieci, które natura wyposażyła po macoszemu, skłonne są do przyjęcia wobec życia innej postawy, aniżeli te, które już w początkach istnienia zapoznały się z urokami życia.

Zasady

Można ustali zasadę, że wszystkie dzieci za mało wartościowymi, upośledzonymi organami łatwo dają się uwikłać w walkę z życiem, która je doprowadza do stłumienia poczucia wspólnoty, tak że ludzie tego rodzaju wpadają przeważnie w nawyk zajmowania się coraz bardziej samymi sobą, oraz wrażeniem jakie robią na innych, zamiast raczej się troszczyć o uczucia i potrzeby innych ludzi. Rolety w takiej sytuacji to coś co okazuje się niepotrzebne. To, co powiedzieliśmy o mało wartościowych organach dotyczy również oddziaływania wrażeń zewnętrznych na dziecko, takich wrażeń, które ono odczuwa jako ciężar bardziej lub mniej dotkliwy, i które mogą spowodować wrogie nastawienie do świata otaczającego.

Skłonności

Decydujący zwrot może tu nastąpić już w bardzo młodym wieku. Nieraz już u dzieci dwuletnich można stwierdzić, że nie są skłonne do tego, aby czuć się równouprawnione z rówieśnikami, jednakowo uzdolnione i wartościowe, jak inne dzieci, unikają też przyłączenia się do nich i solidaryzowania się z nimi, lecz przeciwnie w swoim poczuciu pokrzywdzenia, powstałym wskutek tak licznych braków i wy dziedziczeń, skłonne są do tego, aby silniej niż inne dziec; rozwinąć uczucie oczekiwania, posiadania prawa do żądań i roszczeń.